Moeder

Blies zij mij in leven
met de glimlach
van een meisje
op de lippen 

Sloeg zij mijn ogen
open, nestelde
mij broeiend,
maande mij stil

Achter de deur
hoor ik haar stem
als duizendmaal
tevoren

Bleef zij maar
onbeschreven
als zij is
na zoveel smetten


© G.A. den Held, mei 2001


Vlucht
Index