Ondanks

Ik, jij

Bulderend gaan wij
gieren rollebollen
klateren parelen

Hemelschreiend
Oost-Indisch blind


© 2001 G.A. den Held


Met de stroom
Index